FIDEO: It ûnstean fan âldjiersferiening De Geitefok yn Aldeberkeap

Yn 1945 begûn it allegear mei in ploech frijgeselle mannen dy't langer yn de kroech sitte woene: âldjiersferiening De Geitefok yn Aldeberkeap. De ploech bestiet yntusken al 75 jier en hat dêrom in film makke oer de ûntsteansskiednis.
Geitefok
De kofjekop fan Douwe Egberts, it swurd fan Grutte Pier of de ringen fan it Olympysk Station yn Amsterdam: âldjierferiening De Geitefok hellet hast alle jierren it nijs mei harren âldjierstunt. Sjoch hjirûnder nei in kompilaasje fan de lêste jierren:
stunts De Geitefok lêste jierren