HEA! It boartersguod fan Henk

Henk Stallman makket fan âlde krystferljochting lytse fleskes foar yn syn boartersguodwinkeltsje. De dokter sei dat Stallman fanwegen syn artroaze folle minder mobyl wurde soe. En dus betocht hy in hobby dêr't hy by sitte kin. Alle dagen is Stallman no dwaande mei syn hobby: it sammeljen en meitsjen fan houten boartersguod.
HEA! Boartersguod Henk