Tûmba docht oprop: "Meld diskriminaasje yn ferbân mei swierwêzen"

Fjouwer op de tsien froulju wurde op de arbeidsmerk beneidiele om't se yn ferwachting binne of fanwege in krekt-berne poppe. Dat is de konklúzje fan in ûndersyk fan it College voor de Rechten van de Mens. De sifers binne eins net ferbettere sûnt 2012. It Fryske diskriminaasje-meldpunt Tûmba docht in oprop om diskriminaasje yn ferbân mei it swierwêzen foaral oan te jaan.
© Shutterstock.com (Tolikoff Photography)
"Wij krijgen ongeveer negen klachten per jaar binnen over zwangerschapsdiscriminatie," seit direkteur Mirka Antolovic fan Tûmba yn Ljouwert. "Het gaat er meestal om dat een tijdelijk contract niet verlengd wordt nadat je in verwachting bent. Terwijl ervoor alles goed was en er min of meer een toezegging was van contractverlenging. Maar ook bijvoorbeeld vrouwen die in het jaar dat ze zwanger waren geen loosverhoging hebben gekregen omdat ze niet aan hun targets hebben voldaan."

Oprop: meld diskriminaasje

Sy ropt froulju op om problemen te melden by Tûmba. "Als je het niet meldt is het ook niet gebeurd. En toch blijkt uit onderzoek dat het probleem er is. Dus wil je dat er iets verandert, zelfs al is het pas voor je dochten, dan is het zaak dat je er wat aan doet. Melden is de eerste stap. Als het niet gemeld wordt is er ook geen noodzaak tot verandering."

Rjochten en plichten

It is neffens har skokkend, mar it bart noch hieltyd. "Keer op keer zijn er onderzoeken, maar toch verandert er niet veel. Het blijft een probleem. Werkgevers weten ook vaak niet wat hun rechten en plichten zijn, maar ook andersom. Vier weken voordat je zwangerschapsverlof ingaat, moet je de werkgever op de hoogte brengen. Als je met 36 weken op verlof gaat, moet je het dus uiterlijk met 32 weken vertellen. Maar op basis van het feit dat je zwanger bent mag je geen ontslag krijgen of een andere behandeling dan je collega's."
Antolovic tinkt eins dat de problemen by noch mear froulju spylje as de fjouwer op de tsien fan it ûndersyk. "Probeer maar eens op een verjaardagsfeestje bij vrouwen rondom de 30 jaar te vragen of iemand nog solliciteert of te maken heeft gehad met discriminatie of ontslag. Er is altijd wel iemand in je omgeving die het heeft meegemaakt."

Stipe

Sy jout oan dat in organisaasje as Tûmba helpe kin. "We kunnen adviseren over de rechten en plichten, we hoeven nog niet meteen op de voorgrond te treden. We kunnen ook bemiddelen en we kunnen zelfs een spoedzaak starten bij het College voor de Rechten van de Mens. En we kijken nu alleen naar de vrouwen, maar misschien zitten werkgevers ook wel met problemen waar ze mee worstelen. Misschien is de krappe arbeidsmarkt bijvoorbeeld een probleem in een sector."
Mirka Antolovic, direkteur fan Tûmba