Direkteur SC Cambuur teloarsteld: "Dit is een flinke kink in de kabel"

De ûntwikkeling fan it WTC-gebiet yn Ljouwert en dêrmei it nije stadion fan SC Cambuur rint opnij fertraging op. Projektûntwikkelder Wyckerveste hat oanjûn dat it projekt te min rendemint opsmyt en lûkt dêrom de stekker der út. Ien fan de dupearre partijen is SC Cambuur. Algemien direkteur Ard de Graaf is teloarsteld: "Dat het stadion er moet komen is duidelijk, dat het er gaat komen daar ben ik ook nog steeds van overtuigd. Maar dit is echt een flinke kink in de kabel."
Ard de Graaf - SC Cambuur
It wie lykwols net in ferrassing foar De Graaf. Hy seach de bui al oankommen. "Wij zitten bij alle bestuurlijke gesprekken aan tafel, dus ik kan niet ontkennen dat ik dit wel heb zien aankomen. Ik zag wat de strijd van de ontwikkelaar was om dit rond te krijgen met alle partijen. En dat dit ook met grote spanningen gepaard ging. Dat hebben we de afgelopen jaren vaker meegemaakt, we hebben een aantal flinke hobbels moeten nemen met z'n allen. Maar nu is het niet gelukt en is het vastgelopen. Wyckerveste heeft gezegd: tot hier en niet verder. Dat is buitengewoon teleurstellend."

Undergrins wie berikt

Direkteur De Graaf leit út wêr't it no krekt op hingjen bleau: "Een ontwikkelaar maakt een plan en zoekt partijen die er aan mee financieren en zich er gaan vestigen. Wij zijn er één van, maar ook ROC Friese Poort bijvoorbeeld. Zij huren of kopen vierkante meters en dat moet leiden tot een bepaald rendement voor de ontwikkelaar. Dat rendement zal meedansen met de tijd, maar heeft wel een ondergrens. Een ontwikkelaar zal geen verliesgevende ontwikkeling maken. Er is veel gebeurd met deze business case. Maar nu was de grens bereikt en is besloten om ermee te stoppen."

Hope op trochstart

SC Cambuur hopet wol dat it net de ein betsjut fan alle plannen. "We zijn met een hele groep partijen nog over: de gemeente, Cambuur, ROC Friese Poort, WTC, Bouwgroep Dijkstra Draisma, allemaal partijen die nog aan boord zijn in het project. Daar blijven we mee in gesprek om te kijken hoe we een doorstart kunnen maken met dit project en wie de kar gaat trekken. Er zijn natuurlijk meer vragen dan antwoorden, maar daar moeten we naar op zoek," seit De Graaf.

Stadion ûnder druk

Dat der wat barre moat om goed fuotbalje te bliuwen, is foar De Graaf wol dúdlik. "Het staat al een aantal jaren onder druk. Op dit moment kunnen we prima spelen in het stadion, want er mogen geen mensen zitten en dus het heeft weinig te lijden. Maar daarna is het wel een uitdaging. Als we weer een niveau hoger zouden spelen, dan komt het stadion in een uitverkochte situatie volop onder druk te staan. Dat ga je geen vijf jaar meer doen. Er zullen ongetwijfeld lapmiddelen zijn, maar het punt is dat het niks meer te maken heeft met het betaald voetbal in 2020. We zullen linksom of rechtsom toch naar een oplossing moeten."
Mar dy oplossing sil noch wol in flinke toer wurde, jout de Cambuurdirekteur oan. Al hâldt er hope. "Dit is wat ons betreft geen afstel, maar uitstel. Iedereen wil dit graag realiseren. We hebben een enorme uitdaging, maar we gaan ermee aan de slag. Daar hebben we tijd voor nodig, maar we hebben zeker hoop en overtuiging dat het gerealiseerd zal worden."
Algemien direkteur Ard de Graaf fan SC Cambuur