Ferkearsynformaasje

Files
1 File 3.3 km
Lêste update: Vandaag, 09:43
File | Files
 • A7
  A7 Heerenveen richting Hoorn
  3.3 km stilstaand verkeer, tussen Breezanddijk en Den Oever
Oare meldingen
 • A6
  A6 Emmeloord richting Joure
  bij Bant is de afrit dicht. Van 05 juli 2022 tot 07 juli 2022, dagelijks van 19:30 tot 06:00.
 • A6
  A6 Emmeloord richting Joure
  bij Emmeloord is de op- en afrit dicht. Van 05 juli 2022 tot 07 juli 2022, dagelijks van 19:30 tot 06:00.
 • A6
  A6 Lelystad richting Joure
  tussen knp. Emmeloord en Bant dicht. Van 05 juli 2022 tot 07 juli 2022, dagelijks van 19:30 tot 06:00.
 • A6
  A6 Lelystad richting Joure
  tussen knp. Emmeloord en Bant dicht. Van 12 juli 2022 19:30 tot 13 juli 2022 06:00.
 • A7
  A7 Heerenveen richting Groningen
  bij Groningen-West is de op- en afrit dicht. Van 06 juli 2022 22:00 tot 07 juli 2022 06:00.
 • A7
  A7 Den Oever - Heerenveen
  bij Kornwerderzand in beide richtingen is de op- en afrit dicht. Van 10 juni 2022 23:00 tot 09 augustus 2022 23:00.
 • A7
  A7 Hoorn richting Heerenveen
  tussen Den Oever en afrit Zurich wegwerkzaamheden. Van 01 juli 2019 06:00 tot 01 december 2022 23:00.
 • A7
  A7 Heerenveen richting Hoorn
  tussen afrit Zurich en Den Oever wegwerkzaamheden. Van 01 juli 2019 06:00 tot 01 december 2022 23:00.
 • A28
  A28 Groningen richting Zwolle
  bij Groningen-Zuid is de afrit dicht. Van 09 mei 2022 06:00 tot 08 juli 2022 22:00.
 • A32
  A32 Heerenveen richting Leeuwarden
  bij Akkrum is de op- en afrit dicht. Van 01 juli 2022 06:00 tot 11 juli 2022 18:00.
 • N7
  N7 Groningen richting de Duitse grens
  tussen Groningen-Zuidoost en knp. Euvelgunne dicht. Van 11 juli 2022 06:00 tot 26 augustus 2022 23:59.
 • N7
  N7 de Duitse grens richting Groningen
  tussen knp. Euvelgunne en Groningen-Zuidoost dicht. Van 11 juli 2022 06:00 tot 26 juli 2022 23:59.
Boarne: ANWB/TomTom