Oer dit dossier

De Ofslútdyk ûndergiet in flinke ferbouwing. De dyk wurdt fersterke en ferhege om Nederlân ek yn de takomst te beskermjen tsjin it seewetter.