Oer dit dossier

Sûnt maart 2020 hâldt it coronafirus de hiele wrâld yn de besnijing. Ek Fryslân ûntkomt der net oan en elkenien fernimt noch hieltyd de gefolgen fan it firus yn it deistich libben. Folgje it lêste nijs oer it coronafirus yn Fryslân op dizze dossierside.