Drave en hurdrinskema's

Op wei nei de Mar athon Sneek en Meer op 23 en 24 juny.

 • Marathon Sneek en Meer

Drave, rinne en muzyk. Bou dyn kondyzje op mei sjonger en draver Syb van der Ploeg

Sjoch foar mear ynformaasje op www.mar-athon.com

(advertinsje)

Training wike 12

 • Training wike 12

Training 1:

 • 10 minuten koart hurdrinpaske
 • 10 minuten koart hurdrinpaske

Tusken de blokken yn 4 minuten skoft.

Training 2:

 • 5 minuten joggen
 • 2 minuten skoft
 • 8 minuten koart hurdrinpaske
 • 4 minuten skoft
 • 5 minuten koart hurdrinpaske

Training wike 11

 • Training wike 11

Training 1:

 • 4 minuten joggen
 • 6 minuten joggen
 • 6 minuten koart hurdrinpaske
 • 6 minuten koart hurdrinpaske

Tusken de blokken yn 3 minuten wandelen.

Training 2:

 • 12 minuten koart hurdrinpaske
 • 22 minuten koart hurdrinpaske

Tusken de blokken yn 4 minuten skoft.

Training 3:

 • 2 minuten joggen
 • 2 minuten joggen
 • 3 minuten joggen
 • 4 minuten joggen
 • 3 minuten joggen
 • 2 minuten joggen
 • 2 minuten joggen

Tusken de blokken yn 3 minuten skoft.

Training wike 10

 • Training wike 10

Training 1:

 • 4 minuten joggen
 • 6 minuten koart hurdrinpaske
 • 10 minuten koart hurdrinpaske
 • 4 minuten joggen

Tusken de blokken yn 2 minuten skoft.

Training 2:

 • 10 minuten koart hurdrinpaske
 • 22 minuten koart hurdrinpaske

Tusken de blokken yn 4 minuten skoft.

Training 3:
Fiif kear 5 minuten joggen.
Tusken de blokken yn 3 minuten skoft.

Training wike 9

 • Training wike 9

Training 1:

 • 4 minuten joggen
 • 6 minuten joggen
 • 8 minuten koart hurdrinpaske
 • 6 minuten koart hurdrinpaske

Tusken de blokken yn 2 minuten skoft.

Training 2:

 • 10 minuten koart hurdrinpaske
 • 20 minuten koart hurdrinpaske

Tusken de blokken yn 4 minuten skoft.

Training 3:
Seis kear 3 minuten joggen.
Tusken de blokken yn 3 minuten skoft.

Training wike 8

 • Training wike 8

Training 1:

 • 4 minuten joggen
 • 6 minuten koart hurdrinpaske
 • 10 minuten koart hurdrinpaske

Tusken de blokken yn 2 minuten skoft.

Training 2:

 • 10 minuten koart hurdrinpaske
 • 18 minuten koart hurdrinpaske

Tusken de blokken yn 4 minuten skoft.

Training 3:
Fiif kear 5 minuten joggen
Tusken de blokken yn 3 minuten skoft.

Training wike 7

 • Training wike 7

Training 1:

 • 4 minuten koart hurdrinpaske
 • 6 minuten koart hurdrinpaske
 • 6 minuten koart hurdrinpaske
 • 6 minuten koart hurdrinpaske

Tusken de blokken yn 2 minuten skoft.

Training 2:
10 minuten koart hurdrinpaske
15 minuten koart hurdrinpaske
Tusken de blokken yn 4 minuten skoft.

Training 3:
Seis kear 3 minuten joggen
Tusken de blokken yn 3 minuten skoft.

Training wike 6

 • Training wike 6

Training 1:
Fjour kear 5 minuten joggen
Tusken de blokken yn 2 minuten skoft.

Training 2:

 • 3 minuten koart hurdrinpaske
 • 2 minuten skoft
 • 10 minuten koart hurdrinpaske
 • 4 minuten skoft
 • 12 minuten koart hurdrinpaske

Training 3:

 • 6 minuten koart hurdrinpaske
 • 5 minuten koart hurdrinpaske
 • 4 minuten joggen
 • 3 minuten joggen

Tusken de blokken yn 2 minuten skoft.

Training wike 5

 • Training wike 5

Training 1:

 • Fjour kear 6 minuten koart hurdrinpaske
 • Twa kear 2 minuten joggen

Tusken de blokken yn 3 minuten skoft.

Training 2:
Trije kear 8 minuten koart hurdrinpaske
Tusken de blokken yn 2 minuten skoft.

Training 3:

 • 1 minút joggen
 • 2 minuten joggen
 • 3 minuten joggen
 • 4 minuten joggen
 • 3 minuten joggen
 • 2 minuten joggen
 • 1 minút joggen

Tusken de blokken yn 2 minuten skoft.

Training wike 4

 • Training wike 4

Training 1:

 • 4 minuten koart hurdrinpaske
 • 5 minuten koart hurdrinpaske
 • 6 minuten koart hurdrinpaske
 • 2 minuten joggen
 • 2 minuten joggen
 • 2 minuten joggen

Tusken de blokken yn 2 minuten skoft.

Training 2:

 • 4 minuten koart hurdrinpaske
 • 6 minuten koart hurdrinpaske
 • 8 minuten koart hurdrinpaske

Tusken de blokken yn 2 minuten skoft.

Training 3:

Fiif kear 4 minuten joggen. Tusken de blokken yn 2 minuten skoft.

Training wike 3

 • Training wike 3

Training 1:

 • 2 minuten koart hurdrinpaske
 • 4 minuten koart hurdrinpaske
 • 5 minuten koart hurdrinpaske
 • 2 minuten joggen
 • 2 minuten joggen
 • 2 minuten joggen

Tusken de blokken yn 2 minuten skoft.

Training 2:
Fjouwer kear 4 minuten koart hurdrinpaske
Tusken de blokken yn 2 minuten skoft.

Training 3:
Seis kear 2 minuten joggen
Tusken de blokken yn 3 minuten skoft.

Training wike 2

 • Training wike 2

Training 1:
Fiif blokken in koart hurdrinpaske, mei tusken dizze blokken yn 2 minuten skoft yn de foarm fan aktyf kuierje.
2 minuten (skoft) 2 minuten (skoft) 3 minuten (skoft) 2 minuten (skoft) 4 minuten.

Training 2:
Fjouwer blokken fan 3 minuten it stik in koart hurdrinpaske, mei tusken dizze blokken yn 2 minuten skoft yn de foarm fan aktyf kuierje.
3 minuten (skoft) 3 minuten (skoft) 3 minuten (skoft) 3 minuten.

Training 3:
Fjouwer blokken in koart hurdrinpaske, mei tusken dizze blokken yn 2 minuten skoft yn de foarm fan aktyf kuierje.
2 minuten (skoft) 3 minuten (skoft) 4 minuten (skoft) 3 minuten.

Training wike 1

 • Training wike 1

Training 1:
Seis blokken in koart hurdrinpaske, mei tusken dizze blokken yn 2 minuten skoft yn de foarm fan aktyf kuierje.
1 minút (skoft) 2 minuten (skoft) 2 minuten (skoft) 1 minút (skoft) 2 minuten (skoft) 2 minuten.

Training 2:
Seis blokken fan 2 minuten it stik in koart hurdrinpaske, mei tusken dizze blokken yn 2 minuten skoft yn de foarm fan aktyf kuierje.
2 minuten (skoft) 2 minuten (skoft) 2 minuten (skoft) 2 minuten (skoft) 2 minuten (skoft) 2 minuten (skoft)

Training 3:
Fiif blokken in koart hurdrinpaske, mei tusken dizze blokken yn 2 minuten skoft yn de foarm fan aktyf kuierje.
1 minút (skoft) 2 minuten (skoft) 3 minuten (skoft) 2 minut (skoft) 1 minút.

(advertinsje)