Byfstik mei sipels, ierappeltaart en reade biteslaad

Dit hast nedich foar 4 persoanen:

  4 byfstikjes; tin snijd
  4 sipels yn tinne ringen; foar de byfstik
  3 tomaten
  2 apels
  3 seane reade biten
  1 kg ierappels yn blokjes snijd
  ½ liter folle molke
  4 aaien
  2 sipels yn tinne ringen
  4 plakken tsiis

  Sa moatst it meitsje:

  • Skyl de ierappels en snij se yn plakken
  • Snij alle sipels yn tinne ringen en ferming 1/3 mei de ierappels
  • Sied de ierappels en de sipel ringen yn de molke mei sâlt en piper
  • Klopje 4 aaien los en doch der 2 dl folle molke troch hinne
  • Wannear't de ierappels siede, de waarme molke minge mei it aai en molke mingsel
  • Yn in ûneskaal en belizze mei plakken tsiis
  • 25 minuten yn in ûne op 180 graden
  • Swit de sipels oan yn de panne; lit se net kleurje
  • Doch de partsjes tomaat troch en lit it langsum smoare
  • Snij apel en biten yn tinne reepkes en meitsje it lekker mei jittik, sâlt en piper
  • Snij de byfstik yn reepkes en doch der sâlt en piper op
  • Yn de hjitte bûter, om-en-om ticht skroeie
  • Optsjinje mei de ierappeltaart, byfstikreepkes mei sipel derop en de bite-apelslaad

  Wolst it resept printe?

  Klik dan hjir om it resept as pdf te downloaden.

  (Advertinsje)