Fryslân Sûn

Hoe sûn is Fryslân? Ite wy wol de goede produkten? Bewege wy wol genôch? Sjefkok Reitse Spanninga siket it út. Hy sjocht oeral yn ús provinsje en by dy yn de kuolkast mei de fraach: hoe sûn is Fryslân? Yn it programma bellet Reitse Spanninga samar by ien oan en dûkt dêr de kuolkast yn. Wat sit dêr yn en wat makket Reitse derfan?

De resepten út Lekker ite mei Reitse út de kuolkast

(Advertinsje)