Fiel de nacht

Prate oer it libben, stil wêze fan de natuer, pikerje oer it tsjuster en dreame oer de nije dei. Omrop Fryslân presintator Bart Kingma praate yn it nachtlike onlineprogramma ‘Fiel de nacht’ mei Marijke Roskam, Jan Posthuma, Rients Ritskes, Greetje Bijma en Bearn Bilker oer harren libben en driuwfearren. Dat alles barde fan in unike lokaasje op It Amelân ôf; de uterste eastpunt, middenyn de dunen fan It Oerd fan It Fryske Gea.

Fiel de Nacht is fan 1 o/m 5 jannewaris alle dagen fan om 17.15 oere te sjen op telefyzje, Omropfryslan.nl en de Omrop-app te sjen.

De presintator: Bart Kingma


De gasten

(Advertinsje)