Steateferkiezings

Alles oer de Steateferkiezings

Mei-inoar dogge der yn Fryslân 14 partijen mei oan de ferkiezings foar de provinsjale steaten. In oersjoch fan alle partijen, de listlûkers en de ferkiezingsprogramma's.

1. PvdA
Listlûker: Jannewietske de Vries
It ferkiezingsprogramma fan de PvdA

2. CDA
Listlûker: Sander de Rouwe
It ferkiezingsprogramma fan it CDA

3. VVD
Listlûker: Klaas Kielstra
It ferkiezingsprogramma fan de VVD

4. FNP
Listlûker: Johannes Kramer
It ferkiezingsprogramma fan de FNP

5. PVV
Listlûker: Max Aardema
De stânpunten fan de PVV

6. SP
Listlûker: Fenna Feenstra
It ferkiezingsprogramma fan de SP

7. ChristenUnie
Listlûker: Anja Haga
It ferkiezingsprogramma fan de ChristenUnie

8. GrienLinks
Listlûker: Retze van der Honing
It ferkiezingsprogramma fan GrienLinks

9. D66
Listlûker: Margreet Mulder
It ferkiezingsprogramma fan D66

10. Friese Koers
Listlûker: Jelle Hiemstra
It ferkiezingsprogramma fan Friese Koers

11. Partij voor de Dieren
Listlûker: Rinie van der Zanden
It ferkiezingsprogramma fan de Partij voor de Dieren

12. 50PLUS
Listlûker: Jan Waterlander
De spearpunten fan 50PLUS

13. Feriene Lofts
Listlûker: Ad van der Kolk
It ferkiezingsprogramma fan Feriene Lofts

14. Libertarische Partij
Listlûker: Klaas Wassenaar
De begjinselferklearring fan de Libertarische Partij

(advertinsje)