Hynstekeuring 2013

Norbert 444 algemien kampioen

  • FADERPAARD_004_2016-12-13

Norbert 444 algemien kampioen fan Hynstekeuring 2013. Hjir it earerûntsje. Norbert 444 hat trije kear kampioen west, yn 2011, 2012 en 2013.

(advertinsje)

Kampioenskeuring âldere hynsten

  • FADERPAARD_037_2017-03-27

Kampioenskeuring âldere hynsten.

Kampioenskeuring jongere hynsten

  • FADERPAARD_038_2017-03-27

Kampioenskeuring jongere hynsten.

Kampioenskeuring algemien kampioen

  • FADERPAARD_039_2017-03-27

Kampioenskeuring algemien kampioen.

Hjoed item oer de Hynstekeuring 2013

  • FADERPAARD_041_2017-03-27

Hjoed item fan 12 jannewaris 2013 oer de Hynstekeuring.

(advertinsje)