It Frysk hynder

Kinst yn ien middei hynsteride leare op in Frysk hynder?

Kinst yn ien middei hynsteride leare op in Frysk hynder? In reportaazje út it programma Sexy Fryslân.

Fryslan DOK: Hearke; in Frysk hynder

Hearke waard berne yn 1973, ôfkomstich fan heit Mark en mem Gelbrich, beide preferint. Dêr soe Hearke royaal oerhinne gean. Hy hat 1089 neikommelingen yn it Frysk Hynstestamboek. De hynst wie net allinnich in geweldige dekhynst, mar hy wie ek in geweldich túchhynder. By de dekhynsten waard hy acht kear efterinoar Nederlânsk kampioen, yn totaal tolve kear. Yn de dokumintêre binne moaie histoaryske bylden te sjen en opfallende opnamen fan de hân fan Jan Bangma oer de gloarje fan harren hynst Hearke.

Frederik The Great

The Tonight Show (USA) oer it Fryske hynder Frederik The Great.

Fryske hynders ferhuzje nei stâl

Klip: Griet Wiersma - Frysk hynder

In primeur foar it Frysk Natuermuseum

In opset Frysk hynder is de wrâldprimeur foar it Frysk Natuermuseum. Foar it earst is yn 2008 in Frysk hynder preparearre en opset. It giet om de hynst "Keje fan 'e Kilewier", soan fan de ferneamde fokhynst Oege. It opsetten hat in heal jier duorre. Dêrnei is hy nei it nije Lânboumuseum yn Earnewâld ferhuze. Utsjoerd yn Hjoed 17 april en 15 oktober 2008.

Frederik the Great hat in eigen Facebookside

Frederik the Great is in Frysk hynder yn Amearika mei in eigen Facebookside. Hjoed item fan 30 maaie 2016.

Grutte belangstelling foar it Frysk hynder yn Ruslân

Hjoed item fan 18 augustus 2008. Der is grutte belangstelling foar it Frysk hynder yn Ruslân. De export-ferkeap is mei marleafst 20 persint tanommen. Ek wurdt yn Ruslân op grutte skaal fokt mei it hynder. It Frysk Hynstestamboek sil takom' jier nei it Easten ôfreizgje om de nije generaasje Fryske hynders offisjeel te keuren. De swarte hynders wurde yn Ruslân sjoen as in goeie ynfestearing èn in statussymboal.

It WTC-Expo yn it ramt fan Indoor Fryslân

Boppeslach item fan 23 oktober 2006. Dit wykein stie WTC-Expo yn it ramt fan Indoor Fryslân. Juster waard as ôfslúting de Grutte Priis dressuur ferriden mei dêryn ûnder oaren debutante Esther Liano fan Wurdum. En dat is bysûnder, om't Liano riidt op in Frysk hynder. In seldsemheid yn de wrâld fan de dressuur.

Frysk hynder yn de dressuer: Esther Liano

Boppeslach item fan 22 maart 2004. Frysk hynder yn de dressuer: Esther Liano. Herman Smit.

Frysk hynder mei bûnte pleechfôle

Hea! item fan 6 maaie 2008. Frysk hynder mei bûnte pleechfôle. Gerjanne Abbing, eigner fole Schettens. Sipke van Gosliga, eigener merje. Catrine van Gosliga.

Frysk hynder Kjelt is al 30 jier âld

Studio F item. Frysk Hynder Kjelt 30 jier âld.

In bysûndere kuer op muzyk

Hea! item fan 26 septimber 2014. Grietje Wagenaar dûnset tegearre mei har hûn Floris en hat al oan in soad moaie eveneminten meidien. Grietje woe wol wer ris wat oars... Se fûn Frysk hynder Eabele en syn ruter Esther Liano, bekind fan Faderpaard. Tegearre makken se in bysûndere kuer op muzyk.

Bert Wassenaar is de stâlmaster fan it keningshûs

Bynt item fan 3 desimber 2013. Bert Wassenaar: stâlmaster fan it keningshûs.

(Advertinsje)