It Frysk hynder

(advertinsje)

Sexy Fryslân: Kinst yn ien middei hynsteride leare op in Frysk hynder?

Fryslan DOK: Hearke; in Frysk hynder

Hearke waard berne yn 1973, ôfkomstich fan heit Mark en mem Gelbrich, beide preferint. Dêr soe Hearke royaal oerhinne gean. Hy hat 1089 neikommelingen yn it Frysk Hynstestamboek. De hynst wie net allinnich in geweldige dekhynst, mar hy wie ek in geweldich túchhynder. By de dekhynsten waard hy acht kear efterinoar Nederlânsk kampioen, yn totaal tolve kear. Yn de dokumintêre binne moaie histoaryske bylden te sjen en opfallende opnamen fan de hân fan Jan Bangma oer de gloarje fan harren hynst Hearke.

Frederik The Great

Fryske hynders ferhuzje nei stâl

Bob is 81 jier en hannelet hy noch altyd yn Fryske hynders

Bob de Boer waard as Bareld de Boer berne yn Fryske Peallen. Doe't hy 17 jier wie emigrearre Bob mei syn âlden nei Amearika. Bob buorke oh sa goed oan de oare kant fan de oseaan en begûn Fryske hynders te ymportearen. Yntusken is Bob 81 jier en hannelet hy noch altyd yn Fryske hynders. Sa kocht hy koartlyn op de hynstekeuring yn Ljouwert tolve Fryske hynders dy't mei werom gean nei Michigan. Utsjoerd yn Hea 26 jan 2016

Klip: Griet Wiersma - Frysk hynder

Gedicht: Faderpaard - Tsjêbbe Hettinga

Ynterview: Gedicht Faderpaard

In primeur foar it Frysk Natuermuseum

(advertinsje)