Winterske natûrkuier fanút Riis nei it Mirnser Klif

De kuiertocht start op it parkearterrein fan Sybrandy's Boartersplak.

By it Mirnser Klif sil Tieneke Clevering, listl^ker fan "Water Natuurlijk Fryslân", in koarte ynleiding fersoarchje en Marten Wesselius fertelf 1 en oar oer de (natûr) waarden fan de Fryske Iselmarkust, it Iselmar en de kliffen.

Opjefte kin by Fêdde Bergsma fia mailadres: feddeb@xs4all.nl en meidwaan is fergees.

Datum/tijd: 
23 Febrewaris 2019 - 14:00
Location: 
Parkearterrein Sybrandy's Boartersplak
Jan Schotanuswei 71
Riis
(advertinsje)