Publykslêzing troch Ian Wood yn Tresoar yn Ljouwert

Ian Wood is professor "Vroegmiddeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Leeds(Engeland)"

Lêzing: History, historiography and anthropology: the case of the Frisians

Tagong is fergees, graach oanmelde fia baly@fryske-akademy.nl

Datum/tijd: 
13 Septimber 2018 - 19:00
Location: 
Tresoar
Boterhoek 1
Leeuwarden
(advertinsje)