Presentatie boek Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland

Op 2 februari wordt het boek Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland, van de hand kunsthistorica drs. Rita Radetzky gepresenteerd. Het wordt uitgegeven door de Stichting Staten en Stinzen.

Het boek bevat veel nieuwe informatie over dit belangrijke Friese erfgoed.

Verdedigbare stenen huizen of stinzen, fraaie staten en romantische buitenplaatsen spreken tot de verbeelding. Voorname families konden zich via hun wooncultuur onderscheiden van de rest van de bevolking. Ooit stonden er meer dan 700 stinzen in Fryslân. Daarvan is de Schierstins in Veenwouden een stoer voorbeeld.

Na de middeleeuwen verrezen de meer comfortabele zaalstinzen en staten. In de achttiende eeuw bouwde men fraaie buitenplaatsen in het platteland, waar men 's zomers graag vertoefde. Deze trend zette zich voort in de negentiende eeuw. Toen werden ook nieuwe buitens met prachtige tuinen gesticht. Men beschikte ook over huizen in de stad, waar men in de winter verbleef.

Tegelijkertijd werden soms bestaande oude staten of buitens verbouwd. Het valt ook op dat veel van de oude staten zowel in de achttiende maar ook in de negentiende eeuw werden afgebroken. Ondanks de afbraakwoede zijn er nog fraaie voorbeelden van staten en buitenplaatsen en poortgebouwen in Friesland te vinden.

Het boek begint met een hoofdstuk over de historische ontwikkeling van deze gebouwen. Verder worden de stinzen, staten, buitenplaatsen en stadshuizen afzonderlijk beschreven. Het is rijk voorzien van zowel historisch als eigentijds beeldmateriaal.

Datum/tijd: 
2 Febrewaris 2018 - 16:00
Location: 
Epemastate
Epemawei 8
8633 KS Ysbrechtum
(Advertinsje)