Lêzing oer skiednis fan de Mûntsegroppe yn Harkema

Dinsdag 8 januari a.s. organiseert de Stichting Oud-Achtkarspelen een lezing over de Mûntsegroppe.

De Mûntsegroppe is een oude grenslijn tussen verschillende veengebieden en ook een verbindingsweg tussen Rottevalle en Harkema. Japik Errit de Jong uit It Wytfean vertelt over de geschiedenis van de Mûntsegroppe, met name over het gedeelte tussen de Brouwersgrêft van Rottevalle en de Seadwei bij Harkema. Het Wytfeanster gedeelte van de Seadwei komt uitvoerig aan bod. Rond dit gebied, dat grenst aan de Leijen, werd veen afgegraven en vervoerd naar de steden van Friesland. Ten zuiden van de Seadwei werden de veengronden vruchtbare landbouwgronden. De leizng vindt plaats bij Openluchtmuseum De Spitkeet, De Dunen 3 te Harkema en begint om 19.45 uur. De toegang is gratis.

Datum/tijd: 
8 Jannewaris 2019 - 19:45
Location: 
De Spitkeet Harkema
(advertinsje)