Keep them Rolling, yn 'e Rige fan "Eltse snein wat by d'ein" yn Earnewâld

5 maaie stiet yn it teken fan 'e 2e wrâldkriich. Yn it sintrum fan Earnewâld stean guon legerweinen opsteld fan ' e klub "Keep them Rolling". Jan Bergsma, skriuwer fan it boek "de Lancaster Crash" kin jo alles fertellen oer de crash mar ek oer oare fleantúgen dy 't yn'e 2e wrâldkriich delstoarten binne yn 'e Alde Feanen.

Yn it besikersintrum fan Nationaal Park de Alde Feanen is de eksposysje oer de crash iepene fanôf 10.00 oere.

Fan 12.00 - 16.00 oere stean de legerweinen opsteld en fanôf 10.30 - 12.30 - 14.00 en 15.30 faart de rûnfaarboat nei it oarlochsmonument fan it besikersintrum.

Datum/tijd: 
5 April 2019 - 12:00
Location: 
Toeristenburo/besikerssintrum
Piet Miedemaweg 9
Earnewâld
(advertinsje)