Folklore Festival: Wijn, Zee en Tranen

Mei û.o. Egerländer blaasorkest De Oldehovekapel, Shantykoor Aan lager wal en Smartlappenkoor Tussen wal en schip. 

Datum/tijd: 
18 Maart 2018 - 14:30
Location: 
It Maskelyn Hardegarijp
(Advertinsje)