Eksposysje Durkje Haringa op De Jouwer

Eksposysje fan 12 oktober 2020 o/m 6 febrewaris 2021

Iepeningstiden: moandei               fan 14.00 - 17.30 oere

                         tiisdei o/m freed   fan 10.30 - 17.30 oere

                         sneon                   fan 10.30 - 14.00 oere

Datum/tijd: 
30 Oktober 2020 - 10:30 2 Novimber 2020 - 14:00 3 Novimber 2020 - 10:30 4 Novimber 2020 - 10:30 5 Novimber 2020 - 10:30 6 Novimber 2020 - 10:30 7 Novimber 2020 - 10:30 9 Novimber 2020 - 14:00 10 Novimber 2020 - 10:30 11 Novimber 2020 - 10:30 12 Novimber 2020 - 10:30 13 Novimber 2020 - 10:30 14 Novimber 2020 - 10:30 16 Novimber 2020 - 14:00 17 Novimber 2020 - 10:30 31 Oktober 2020 - 10:30 18 Novimber 2020 - 10:30 19 Novimber 2020 - 10:30 20 Novimber 2020 - 10:30 21 Novimber 2020 - 10:30 23 Novimber 2020 - 14:00 24 Novimber 2020 - 10:30 25 Novimber 2020 - 10:30 26 Novimber 2020 - 10:30 27 Novimber 2020 - 10:30 28 Novimber 2020 - 10:30 30 Novimber 2020 - 14:00 1 Desimber 2020 - 10:30 2 Desimber 2020 - 10:30 3 Desimber 2020 - 10:30 4 Desimber 2020 - 10:30 5 Desimber 2020 - 10:30 7 Desimber 2020 - 14:00 8 Desimber 2020 - 10:30 9 Desimber 2020 - 10:30 10 Desimber 2020 - 10:30 11 Desimber 2020 - 10:30 12 Desimber 2020 - 10:30 14 Desimber 2020 - 14:00 15 Desimber 2020 - 10:30 16 Desimber 2020 - 10:30 17 Desimber 2020 - 10:30 18 Desimber 2020 - 10:30 19 Desimber 2020 - 10:30 21 Desimber 2020 - 14:00 22 Desimber 2020 - 10:30 23 Desimber 2020 - 10:30 24 Desimber 2020 - 10:30 28 Desimber 2020 - 14:00 29 Desimber 2020 - 10:30 30 Desimber 2020 - 10:30 31 Desimber 2020 - 10:30 2 Jannewaris 2021 - 10:30 4 Jannewaris 2021 - 14:00 5 Jannewaris 2021 - 10:30 6 Jannewaris 2021 - 10:30 7 Jannewaris 2021 - 10:30 8 Jannewaris 2021 - 10:30 9 Jannewaris 2021 - 10:30 11 Jannewaris 2021 - 14:00 12 Jannewaris 2021 - 10:30 13 Jannewaris 2021 - 10:30 14 Jannewaris 2021 - 10:30 15 Jannewaris 2021 - 10:30 16 Jannewaris 2021 - 10:30 18 Jannewaris 2021 - 14:00 19 Jannewaris 2021 - 10:30 20 Jannewaris 2021 - 10:30 21 Jannewaris 2021 - 10:30 22 Jannewaris 2021 - 10:30 23 Jannewaris 2021 - 10:30 25 Jannewaris 2021 - 14:00 26 Jannewaris 2021 - 10:30 27 Jannewaris 2021 - 10:30 28 Jannewaris 2021 - 10:30 29 Jannewaris 2021 - 10:30 30 Jannewaris 2021 - 10:30 1 Febrewaris 2021 - 14:00 2 Febrewaris 2021 - 10:30 3 Febrewaris 2021 - 10:30 4 Febrewaris 2021 - 10:30 5 Febrewaris 2021 - 10:30 6 Febrewaris 2021 - 10:30
Location: 
Biblioteek
De Merk 31
De Jouwer
(Advertinsje)