Eksposysje MUSE

Eksposysje MUSE

  It Fries Museum is iepen en de winner fan it programma MUSE fan Omrop Fryslân,
  Petra Weijsenfield hat dêr in eksposysje krigen. De oare amateurkeunstners dy't meidien hawwe oan dit televyzje programma litte har (nije) wurk sjen by Omrop Fryslân.
  Dit binne de keunstner:

  Doutsje Faber
  Ronny Leistra
  Yvette de Koning
  Sjoerd Jan Edelenbos
  Agnes Oolthuis- Weelink
  Jan Osinga
  Jos Muller
  Baukje Schaafsma
  Johanna de Groot

  De útstalling duorret oant ein maart 2014. De eksposysje is op ôfspraak te besjen op tiisdei, woansdei en tongersdei fan 10.00 oant 16.00 oere. Telefoanysk oanmelde kin op 058-299 77 70

  (advertinsje)