De Ofslútdyk

De kommende jierren ûndergiet de Ofslútdyk in flinke ferbouwing. De dyk wurdt fersterke en ferhege om Nederlân ek yn de takomst te beskermjen tsjin it seewetter. Yn 32 reportaazjes, likefolle as it oantal kilometers fan de Ofslútdyk, fertelle Omrop Fryslân en NH Media it ferhaal fan it ikoayske bouwurk troch de eagen fan de minsken dy't alle dagen mei de dyk te meitsjen hawwe. Ek wurde de wurksemheden folge. De Ofslútdyk yn 32 ferhalen wurdt mei mooglik makke troch Rykswettersteat en projektburo De Nieuwe Afsluitdijk.

Aalt transplantearret reid by de Ofslútdyk: "Elke keer een mooi stukje nieuwe natuur"

FIDEO: Fotograaf Ellen de Vries fynt Ofslútdyk 'een magische plek'

Fotograaf Ellen de Vries is in soad op de Ofslútdyk te finen om de moaiste foto's te meitsjen. De dyk jout har in soad ynspiraasje.

FIDEO: Henk is wei-ynspekteur op de Ofslútdyk: "Minsken springe my wolris om de nekke"

Henk de Jong fan Makkum is wei-ynspekteur op de Ofslútdyk. Hy moat derfoar soargje dat op de sneldyk it ferkear goed trochstreame kin en dat it...

FIDEO: Jan de Krijger wit 'alles' oer de Ofslútdyk: "Het voelt een beetje als mijn dijk"

Jan de Krijger (75) is gasthear by it Waadsintrum op de Ofslútdyk. Der is mar in bytsje dat er net wit.

FIDEO: Ielfiskers wolle ôf fan fangstbeheining yn Iselmar: 'Der is genôch iel'

Sjaak Bakker en Bert Rotgans út Den Oever binne ielfiskers op de Iselmar. Se fine dat der mear op iel fiske wurde kin, om't yn har eagen de...
(Advertinsje)

Mear nijs oer De Ofslútdyk

Pagina's