Warkum

De ferslachjouwers binne hjoed by tsiismakkerij de Nylander. Hjir moatte sy sels ek hurd oan de bak. want der moat in soad tsiis makke wurde. Mar dat is net alles: middeis strúnt de ploech de Warkumer merk oer. En dat duorret wol efkes, want dy merk is sa lang as it plak Warkum sels.

De camper op de radio

(Advertinsje)