Easterstreek en Aldeberkeap

Stil wêze... Oars swimme de fisken fuort. Yn Easterstreek binne forelfivers dêr’t yn wy fiskje sille. Fierder ride wy middeis troch nei Aldeberkeap om fan keunst te genietsjen.

De camper op de radio

(advertinsje)