Makkum

Makkum foto en fideo

Op nei Makkum ta! We sille sjen yn de haven fan Makkum, wêr’t we fuortendaliks ek helpe sille yn in winkeltsje. Dernei kuierje wy nei de boulevard wêr’t in Ibiza merk mei ferskate kreamkes is.

(advertinsje)

De camper op de radio

  • Lennie fersoarget it moarnsbrochje by de Holle Poarte
  • Lennie helpt as fakkefuller yn de supermerk
  • Marije docht hjoed de Fragenspiraal
  • Lennie krijt in surfles by de Iselmar fan Makkum
  • Bauke is by in missferkiezing
(advertinsje)