Koudum

Koudum foto en fideo

  • De camper yn Koudum
  • De Simmer Yn Fryslân race
  • Broek hingjen

Hjoed is de camper ûnderweis nei Koudum! We sille op besite by camping De Kuilart. Hjir is de hiele dei fan alles te belibjen, je kinne der skûtsjesile of bubble fuotbal dwaan.

(advertinsje)

De camper op de radio

  • Gerrit praat mei Peter Osinga fan de technyske tsjinst fan De Kuilart yn Koudum
  • Ferslachjouwer Gerrit de Boer is op de camping yn Koudum
  • Spikerbroek hingje yn Koudum
  • It fragenspiraal met Peter Osinga
  • Bôgesjitten mei Lennie Bronsveld yn Koudum
(advertinsje)