Koarnjum

Koarnjum en Marrum foto en fideo

Hjoed sil de camper nei twa ferskillende plakken. Moarns is de camper by in biste-opfang yn Koarnjum. Dêr hawwe se katten en hûnen, mar der binne ek in soad oare bisten. Middeis rydt de camper troch nei Marrum, wêr’t se útwaaie by de Seedyk. Fierder krije se ek noch in rûnlieding by it bûtendyks gebiet del.

De camper op de radio

(advertinsje)