It Hearrenfean

It Hearrenfean foto en fideo

  • De camper is Hjoed op It Hearrenfean
  • Yn it trampolinepark Jumpstyle

De hannen út de mouwen en oan it wurk! De ferslachjouwers rinne hjoed mei by in fersoargingstehûs op It Hearrenfean. Middeis giet it oer in oare boech: aktyf wêze yn it trampolinepark Jumpstyle.

(advertinsje)

De camper op de radio

  • Lennie Bronsveld by trampolinepark Jumpstyle
  • Bauke op de duofyts
  • Fragespiraal by fersoargingstehûs Anna Schotanus op It Fean
  • Bauke Deelstra yn it fersoargingshûs, diel 2
  • Bauke Deelstra yn it fersoargingshûs
(advertinsje)