It Amelân

It Amelân foto en fideo

  • De camper op It Amelân

De camper sil hjoed foar de twadde kear oer it wetter en diskear giet er op nei It Amelân. De ferslachjouwers strune oer it eilân, sjogge op it strân en yn de doarpen.

(advertinsje)

De camper op de radio

  • Lennie by de brânwacht
  • En ast dan op It Amelân bist, moast ek surfe leare: Lennie besiket it
  • Lennie is op it strân fan It Amelân, dêr't de sinne skynt!
(advertinsje)