Heech

  • De Omrop Fryslâncamper is hjoed yn Heech
  • Camper yn Heech
  • Suppe yn Heech

Fol gas nei Heech, want we sille de mar op. Op de broadsjesboat helpe wy om broadsjes te ferkeapjen op de eilannen. Fierder sjogge we yn ’e jachthaven: op syk nei fakânsjefierders.

(advertinsje)

De camper op de radio

  • Lennie op de broadsjeboat fan bakker Yme Ypma
  • Lennie is op de Hegemer Mar oan it broadsje ferkeapjen
  • It Muzyk yn bedriuw fragespiraal
  • Dirk Hengst oer flyboarden
  • Us ferslachjouwer Lennie is oan it suppen
  • Ferslachjouwer Ronnie Porte fertelt oer in dei yn Heech
(advertinsje)