Balk

Balk foto en fideo

Ielrikje, snobberij, tassen, klean en noch folle mear op de merk yn Balk. Hjoed is de camper op de Lutskedagen mei live muzyk, teäter en in klimwand foar de bern. Ien en al geselligens.

(advertinsje)

De camper op de radio

  • Bauke praat mei frijwilligers Angela Dijksma en Ymke Bijl
  • Bauke sjocht alfest op de merk fan de Lutskedagen
  • Bauke docht it spiraalspultsje yn Balk
  • Bauke treft ynternasjonale besikers yn Balk
  • Bauke treft nijsgjirrich folk yn Balk
(advertinsje)