Aldeboarn en De Tynje

  • De camper yn Aldeboarn

De camper sil hjoed nei Aldeboarn ta, dêr’t se drok dwaande binne mei de tariedingen foar de gondelfeart. Us ferslachjouwers stekke de hannen út de mouwen en sille efkes meihelpe. Mar earst in tuskenstop om blomkes te plukken op De Tynje.

(advertinsje)

De camper op de radio

  • Bauke docht it spiraalspultsje yn Aldeboarn
  • Ferslachjouwer Bauke Deelstra yn de pluktún fan De Tynje (1) - Audio: Annie Adema
  • Ferslachjouwer Bauke Deelstra yn de pluktún fan De Tynje (2)
  • De camper is yn Aldeboarn - Audio: Omrop Fryslân, Johanna Brinkman
  • Timo praat mei brêgewipper Van der Wal yn Aldeboarn!
(advertinsje)