Akkrum

Akkrum foto en fideo

Yn Akkrum sil ús ferslachjouwer by in Unicorn sjen! Wat dat presys betsjut is in ferrassing ;). Dêrnei sille se troch nei de iisbuorkerij, dêr’t se it libben op de buorkerij meimeitsje sille.

(advertinsje)

De camper op de radio

  • Bauke Deelstra is by Jumpverhuur yn Akkrum
  • Bauke makket in ritsje op Fluffy the Unicorn - Audio: Rik Raak
  • Bauke docht it spiraalspultsje yn Akkrum
  • Bauke sjocht yn de Culi-shop yn Akkrum
  • Johanna wol witte hoe't se iis meitsje by de iisbuorkerij
(advertinsje)