Camper

Omrop Fryslân sit der boppe-op!

De Spulwike Littenseradiel, de Hynstedagen en rinne op it waad... Wêr wiene wy net mei de camper ferline jier. Yn de gekste hoeken fan Fryslân makken de camperferslachjouwers de meast bysûndere ferhalen. Ek dizze simmer helje wy de camper út de winterstalling en wy geane wêr't de dei ús bringt. Op alle lokaasjes dogge wy live ferslach op radio en tv, fan moarns 06.00 oant jûns 18.00 oere. Op ynternet fynst eksklusive fideo-reportaazjes werom! Mar ek alle bydrages dy't op radio wiene, binne hjir werom te finen. Klik op in plak op de kaart hjirûnder. Of sykje in plak op yn de list.  

Hjir binne wy dizze wike

▶️ Moandei: Wolvegea
▶️ Tiisdei: De Rottefalle en Aldegea (SWF)
▶️ Woansdei: Burgum en Sumar
▶️ Tongersdei: Nijlân, Boalsert en Winsum
▶️ Freed: Harns
▶️ Sneon: De Lemmer
▶️ Snein: Himmelum

Hjir hat de camper al west:

  ▶️ 24 july: Appelskea
  ▶️ 25 july: Harns
  ▶️ 26 july: De Jouwer (Boerebrulloft)
  ▶️ 27 july: Natuergebiet bûtenfjild en Ljouwert
  ▶️ 28 july: Driezum-Wâlterswâld (Hynstedagen)
  ▶️ 29 july: De Jouwer (Ballonfeesten)
  ▶️ 30 july: Flylân
  ▶️ 31 july: Heech
  ▶️ 1 augustus: Goaiïngaryp
  ▶️ 2 augustus: Warkum
  ▶️ 3 augustus: Easterstreek en Aldeberkeap
  ▶️ 4 augustus: Dokkum
  ▶️ 5 augustus: Grou
  ▶️ 6 augustus: De Feanhoop
  ▶️ 7 augustus: Snits
  ▶️ 8 augustus: Koudum
  ▶️ 9 augustus: Aldemardum
  ▶️ 10 augustus: Koarnjum en Marrum
  ▶️ 11 augustus: Starum
  ▶️ 12 augustus: Drachten
  ▶️ 13 augustus: It Amelân
  ▶️ 14 augustus: Kollumerpomp
  ▶️ 15 augustus: Earnewâld
  ▶️ 16 augustus: It Hearrenfean
  ▶️ 17 augustus: Hylpen
  ▶️ 18 augustus: Balk
  ▶️ 19 augustus: Tytsjerk
  ▶️ 20 augustus: Terherne
  ▶️ 21 augustus: Ljouwert
  ▶️ 22 augustus: Makkum
  ▶️ 23 augustus: Jobbegea/De Gordyk
  ▶️ 24 augustus: Akkrum
  ▶️ 25 augustus: Aldeboarn en De Tynje
  ▶️ 26 augustus: Bakkefean
  ▶️ 27 augustus: Menaam

  (Advertinsje)