Aksjes

Omrop Fryslân fiert 100 jier radio

Mei it hiele gesin oan it tastel klústere by 'De bonte dinsdagavondtrein' of lûdop leitsje by de 'Dik voor mekaar show'. En wa waard net wekker mei de 'Ochtendgymnastiek' van Ab Goubitz? De radio is net mear fuort te tinken út ús kollektyf geheugen. En dat wylst it medium eins noch mar 100 jier lyn 'útfûn' is. Want op 6 novimber 1919 makke Hanso Henricus Schotanus a Steringa Idzerda, berne yn Weidum, de allerearste Nederlânske publike radio-útstjoering.

Omrop Fryslân stiet dêrom fan 28 oktober o/m 6 novimber hielendal in it ramt fan '100 jier radio'. Want ek de Fryske radio is fan elkenien. Yn alle boerefamyljes moast elkenien stil wêze ûnder it waarberjocht fan Hans de Jong. En yn de sniewinter fan 1979 wie Radio Fryslân efkes it sintrum fan de provinsje. Yn de temawike '100 jier radio' komme kollumnisten fan earstiids, lykas Johan Veenstra en Douwe Kootstra, foar ien kear werom yn Fryslân Fannemoarn. De Middei fan Fryslân jit âlde rubriken yn in nij jaske. Fierder hearre we alles oer de skiednis fan de radio, bringe we ús bekende radiotunes wer foar it ljocht en spylje we noch in kear de legindaryske radiokwis 12 36 18, wêrby't harkers ynbelje meie om te rieden hokker Bekende Fries der te gast is by Weistra op Wei. Op 1 novimber stjoert Hea! twa portretten fan échte radio-leafhawwers út. Jan Bosma hat wolris syn libben op it spel setten foar syn radio-samling en Anne Tol hat syn hûs sa fol apparatuer stean foar syn geheime stjoerder, dat in frou der net mear by past. Op 3 novimber is der in spesjale útstjoering fan Buro de Vries út Weidum wei, it bertedoarp fan radiopionier Idzerda. De Harmonie fan it doarp sil spesjaal foar de gelegenheid 3 fan de nûmers út de allerearste radio-útstjoering, live hearre litte. Publyk is fan herte welkom, om 11.00 oere yn it doarpshûs yn Weidum. De tagong is fergees.

(advertinsje)