Aksjes

Wy tinke oan dy!

Foar in soad minsken betsjut it coronafirus in 'sosjaal isolemint'. Allinne thús, gjin besite en minder kontakt mei oaren. Dy minsken moatte wy just no witte litte dat wy oan harren tinke. Mar hoe? De kommende wiken hat Omrop Fryslân alle dagen de 'Wy tinke oan dy' aksje. Yn de radioprogramma's De middei fan Fryslân en Sneon- en Snein yn Fryslân wurdt de 'Wy tinke oan dy' kaart ferstjoerd nei minsken dy't no wol wat ekstra waarmte brûke kinne.

Wa moat neffens dy in kaart krije?
Dyn beppe om't sy yn de njoggentich is en gjin besite mear ûntfange kin of dyn broer om't hy yn de risikogroep falt? Of miskien wol dyn freondinne dy't sels siik thús sit. Stjoer no fia de Omrop-app wa en wêrom dy persoan in kaart fertsjinnet en set it wurd kaart der yn dyn berjocht by. En wa wit kriget dy persoan ynkoarten in moaie kaart op 'e matte.

De Omrop-app is te downloaden yn de App Store en de Google Play Store. Hast de app download? Rjochtsboppe yn de app stiet it ikoan 'appke'. Fia dat ikoan kinsto dyn ferhaal en oanmelding kwyt.

(advertinsje)