Stim ôf en meitsje kâns!

By Omrop Fryslân makkest fan moandei 24 oant en mei snein 30 oktober kâns op in portable digitale radio mei alarm funksje!

Hearsto it alarm fan de digitale radio? Reagearje dan fuortendaliks en stjoer in fergees SMS of Whatsapp berjocht, mei dêryn dyn wenplak, nei 06 204 991 99.

(advertinsje)
(advertinsje)