Hea! fan 13 novimber 2012

  • Atje Betlehem

Atsje Betlehem fan Boarnburgum is sljocht op poppen. Yn har hûs stiet it fol mei poppen en poppeguod. En njonken har hûs hat se noch in spesjale romte foar har samling poppe- en boartersguod. De poppen binne sels makke troch frou Betlehem, mei kleantsjes en al. Frou Betlehem hat baakster west en hat krapoan 800 poppen mei op 'e wrâld set. Sels hat se spitich genôch gjin bern krigen.

Diel dit berjocht op:
(advertinsje)
(advertinsje)