Baas Boppe Baas fan 11 july 2015 17:20

Nea wer aaisykje

Talieta fynt it aaisykjen eltse maaitiid mar simpel. Beant swetst lykwols nochal oer it sykjen. Reden foar Talieta om te besykjen sels it earste ljipaai te finen. Afke is troch har wurk yn Amsterdam poer op aaisykjen tsjin. Dat liedt ta grut trelit by famylje Baas.
As wilens in útrikking fan it earste fûne aai de famylje Baas byinoar kommen is, fleane de pannen fan it doarpskafee.

Diel dit berjocht op:
(advertinsje)
(advertinsje)