Hjoed Ekstra

We dogge dit wol op ferkiezingsjûnen, mar ek op dagen mei sniestoarmen of oar ekstreem waar.

Hjoed Ekstra weromsjen

(advertinsje)
(advertinsje)