Fryslân DOK

Fryslân DOK
Alle wiken wurdt der in dokumintêre fan Fryslân DOK útstjoerd op NPO 2, sneons om 15:30 oere en sneins om 12.25 oere. Op sneintejûn kinne jo de dokumintêres ek sjen by Omrop Fryslân op alle oeren fan 17.10 oere ôf (nei Hjoed). Nei ôfrin kinne jo it programma ek altyd weromsjen op ús website.

 

Sjoch op de webside itswartegoud.royalfriesian.eu

Nijste útstjoering


Fryslân DOK fan 5 july 2015 17:00

Fryslân DOK fan 5 july 2015 17:00
Spiler wurdt laden
FRLDOK_2015-07-05

Kulturele haadstêd

Ljouwert is hast twa jier lyn útroppen ta kulturele haadstêd fan Europa yn 2018. Ek al liket dat noch fier fuort, in groep minsken yn de Ljouwerter Blokhúspoarte is der al drok mei dwaande. Fryslân DOK folget wat der op de kantoaren fan Leeuwarden-Fryslân 2018 allegear bart.

Direkteur marketing Hanita van der Schaaf siket ferbining mei de rest fan Europa. Fierder komme yn dizze Fryslân DOK algemien direkteur Ton van Dijk, programmamakkers, produsinten en kertiermasters fan de ferskate projekten oan it wurd.

Team 2018 is ferantwurdlik foar de útfiering en bringt hieltyd mear nei bûten, lykas in hûs-oan-hûsblêd, in nije webside en in nij logo fan Ljouwert kulturele haadstêd 2018. It motto is 'mienskip' mei as doel de kulturele haadstêd presintearje oan harren har mienskip en it freegjen om bydragen en gearwurking fan dyselde mienskip.

Fryslân DOK: Kulturele haadstêd
Snein 5 july om 17.00 oere en dêrnei fan 18.10 oere ôf alle oeren op Omrop Fryslân Televyzje. Ek te sjen op sneon 4 july om 15.35 oere en op snein 5 july om 12.25 oere op NPO 2.

Dizze dokumintêre is earder útstjoerd op snein 25 jannewaris 2015.

top