VIDEO: Bankzitters IJlst zitten in over bankje

08 sep 2015 - 09:25
  • It leagenbankje yn Drylts

De fêste ploech banksitters op 'e Syl yn Drylts is benaud dat de leagenbank nei in oar plak moat. Der is in nije oanlissteger oan de Galamagrêft makke en de tagong komt presys achter ien fan de bankjes út. Ferpleatsing liket de iennige mooglikheid. En dat makket de manlju lilk....hiel lilk.

De vaste ploeg bankzitters van IJlst is bang dat het leugenbankje naar een ander plek moet. Er is een nieuwe aanlegsteiger in de Galemagracht gemaakt en de toegang komt precies achter een van de bankjes uit. Verplaatsing lijkt de enige mogelijkheid. En dat maakt de mannen boos....heel boos.

Trefwoorden: 
Deel dit bericht op:
(advertinsje)
(advertinsje)