Kinderopvang niet goedkoper of duurder na overname

28 apr 2016 - 21:54

De oername fan berne-opfang Sisa troch Kids First Cop hat gjin gefolgen foar de tariven. It fallite Sisa wurdt op 1 juny oernaam. De tariven bliuwe gelyk en in grut part fan de Sisa-lokaasjes bliuwt iepen mei deselde iepeningstiden. It gastâlderburo wurdt ek oernaam.

Hoefolle meiwurkers oft mei oergean en hoefolle lokaasjes oft iepenbliuwe, hinget ôf fan it tal âlden dat mei oergiet nei de nije organisaasje. Nije wike moandei en tiisdei binne der twa ynformaasjejûnen. Alden fan de bern kinne dêr mear ynformaasje krije en fragen stelle.

De overname van kinderopvang Sisa door Kids First Cop heeft geen gevolgen voor de tarieven. Het failliete Sisa wordt op 1 juni overgenomen. De tarieven blijven gelijk en een groot deel van de Sisa-locaties blijven open met dezelfde openingstijden. Het gastouderbureau wordt ook overgenomen.

Hoeveel medewerkers er mee overgaan en hoeveel locaties er open blijven, hangt af van het aantal ouders dat mee overgaat naar de nieuwe organisatie. Volgende week maandag en dinsdag zijn er twee informatieavonden. Ouders van de kinderen kunnen daar meer informatie krijgen en vragen stellen.

Deel dit bericht op:
(advertinsje)
(advertinsje)